Foundation for Community Consensus

Indická pobočka IFD21:
Foundation for Community Consensus

Cesta Institutu do Indie začala v červenci 2016. Do té doby byla myšlenka Janečkovy metody prezentována pouze v Evropě a Spojených státech.

2016

počátek aktivit v Asii

453

indických žáků vybíralo projekty, mezi které rozdělí rozpočet

85 %

dětí se poprvé v životě cítilo zapojených do rozhodování

Když začala Ankitha Cheerakathil pracovat pro společnost D21 (komerční sesterskou organizaci Institute for Democracy 21), snažila se přijít na to, jak co nejlépe rozšířit vizi této metody právě do Indie s nadějí, že to bude její první otisk na asijském kontinentu. Světadílu, který je v současné době domovem nejvíce diverzifikovaných komunit, kultur a etnických skupin.

Indická pobočka Institutu byla registrovaná v březnu roku 2018 v Dillí pod jménem Foundation for Community Consensus (FCC). Nicméně několik projektů a iniciativ se podařilo uskutečnit již dříve. Šlo například o participativní rozpočtování na státních školách (zkráceně školní PB) v Dillí a projekt zapojení občanů do chodu města Bilaspur ve státě Chhattisgarh v rámci Smart City Proposal.

FCC se v současnosti soustředí na projekty týkající se mladých, propojující občany se svými zástupci na venkově i ve městech a také na participaci ve školách.

Participativní rozpočtování:
Škola RPVV v Hari Nagar v Dillí (Indie)

Metoda tzv. participativního rozpočtování byla vyzkoušena ve škole Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya v Hari Nagar vzápadní části hlavního města Indie, Dillí. Jedná se o modelovou státní školu řízenou ředitelstvím pro vzdělávání hlavního města Dillí. Akce probíhala od 13. listopadu do 7. prosince 2017 a účastnili se jí žáci od 6. do 11. třídy. Jejich úkolem bylo rozhodnout o vítězném projektu, na který se využije rozpočet ve výši 200 000 indických rupií (přibližně 2 500 euro).

V první fázi akce byli žáci z každého ročníku požádáni, aby vymysleli návrh na využití vyčleněné finanční částky. Z každé třídy bylo vybráno šest nejlepších nápadů, které postoupily do dalšího kola. V další fázi proběhlo druhé kolo diskusí mezi studenty a učiteli a také hlasování na celoškolské úrovni. Autoři nejlepších třídních návrhů byli vyzváni, aby své návrhy přednesli na společném setkání. Z tohoto kola vzešlo celkem jedenáct nápadů, které dostali k posouzení ředitel školy a členové řídícího výboru. Hodnocením proveditelnosti prošlo osm projektů, které vybíralo 453 žáků pomocí speciální aplikace PB D21. Správa školy rozhodla na závěr o rozdělení fondu mezi sedm vítězných projektů. Jednalo se mj. o výstavbu malého fotbalového hřiště, solárních panelů, botanické zahrady a instalaci tabletů umožňujících přístup na internet.

Po skončení projektu proběhl ještě průzkum, který odhalil, že 60 % žáků považuje projekt za přínosný a věří, že jim pomohl krozvoji organizačních dovedností. 93 % žáků si přálo akci zopakovat a 85 % přiznalo, že se poprvé vživotě cítili jako někdo, kdo může spolurozhodovat o změnách vrámci školního prostředí.