Freiraum

Freiraum

38

zapojených evropských měst

19

dvojic účastnících se institucí

2019

rok vyvrcholení projektu


Evropa prochází obdobím změn. Strany označované jako populistické či nacionalistické posilují vmnoha zemích své pozice. Skeptický postoj vůči Evropské unii, který nejlépe zrcadlí výsledek referenda o vystoupení Velké Británie, není v dnešní době ničím ojedinělým. Země jako Portugalsko, Španělsko a Řecko musely sáhnout k zavedení drastických úsporných opatření. Proces integrace probíhá vjednotlivých zemích různým tempem, přičemž nejmladší členové jako Rumunsko nebo Bulharsko vněm v nejbližší budoucnosti budou hrát pravděpodobně jen okrajovou roli. Evropa zkrátka stojí před výzvami na různých úrovních a hledá na ně odpovědi.

Na výše popsanou situaci se rozhodlo zareagovat 38 Goethe Institutů a jejich partnerů (divadla, umělecká centra, neziskové organizace, vysoké školy, občanská sdružení a iniciativy). Společně se budou snažit koncepčně uchopit problematiku svobody jednotlivce, zaměřit se na konkrétní témata, která „pálí“ dané lokality, a převést je do podoby relevantních projektů.

Projekt Freiraum (volný, svobodný prostor) byl spuštěn na setkání ve Varšavě začátkem prosince 2017. Díky výstupům ze vzájemných setkání či debat u kulatého stolu a s trochou štěstěny navíc se podařilo všech 38 účastnických organizací rozdělit do 19 párů. Jednotlivé dvojice měst mají nyní jeden a půl roku na výměnu svých názorů a zkušeností a pochopeníproblematiky partnerského města.

Praha–Marseille

Naši partneři z města Marseille, vydavatelství Hors d’Atteinte, si položili důležitou otázku: „Jak mění sociální kulturní procesy jako gentrifikace nebo suburbanizace možnosti a zkušenosti voblasti bydlení ve městě?“ Náš příspěvek ktéto problematice lze vyjádřit následující otázkou: „Dokážeme posílit inkluzivní dialog vprostředí do sebe se uzavírajících komunit a sociálních bublin tak, abychom jej oprostili od nenávistných výpadů a zajistili odpovídající důvěryhodnost informací?“ Obě otázky spolu úzce souvisí a najít na ně odpověď bude tématem našeho projektu vzájemné spolupráce na téma „Jaké jsou možnosti obnovy veřejného prostoru pomocí lepšího a širšího zapojení občanů vdaném městském prostředí“.