Janečkova hlasovací metoda

Janečkova hlasovací metoda

Metoda pro nalezení shody většiny

Kde všude uplatníte Janečkovu metodu?


Janečkova moderní hlasovací metoda (také známá jako Demokracie 21) zefektivňuje skupinové rozhodování. Umožňuje použít více hlasů a také hlas(y) negativní. S více hlasy můžeme přesněji vyjádřit své preference, což nám umožní nalézt řešení, na kterém se nejvíce shodneme.

Janečkova metoda se již úspěšně používá v tzv. participativních rozpočtech ve městech i ve školách. Slouží k prioritizaci témat v neziskovém sektoru, v interní komunikaci či k rozhodování ve firmách nebo zájmových spolcích.

V čem je naše metoda unikátní?

Naše metoda se opírá o účinek efektu více hlasů a poskytuje příležitost vyjádření svého nesouhlasu udělením minusového hlasu.

S více plusovými hlasy a jejich překryvy je možné nalézt spolehlivě výsledek, na kterém se nejvíce lidí shodne. Minusový hlas identifikuje ty možnosti, které jsou rozporuplné a nepřijatelné.

Co je základem metody?

Více o algoritmu (AJ) >

Jak dále můžete metodu využít?

Kromě skupinového rozhodování vám metoda může pomoci v různých typech dotazování, anket, průzkumů nebo v situacích, kdy se potřebujete shodnout na prioritách nebo nalézt kontroverzní možnosti.

Pro vyzkoušení Janečkovy metody nabízíme zdarma k využití jednoduchou verzi platformy participace, pomocí které si vytvoříte vlastní hlasování o čemkoli - jednoduše a efektivně.

Vytvořte hlasování nebo dotazník
Navrhněte odpovědi
Nechte přizvané účastníky hlasovat
Vyhodnoťte výsledky

Praktický příklad využití metody v každodenním životě

Oběd, který bude chutnat všem

Skupina přátel chce vyrazit společně na oběd. Chystají se hlasovat o tom, do které restaurace se vydají, aby vyhovovala, pokud možno, chuti všech. V okolí je hned několik míst, kam se mohou vypravit: česká, francouzská, italská, japonská, mexická a španělská restaurace, a dokonce je nedaleko také McDonald’s a malý park, kde by si mohli udělat piknik. Pomocí Janečkovy metody snadno a rychle vytvoří dotazník, který pomůže vybrat místo, které bude vyhovovat nejvíce přátelům. Součtem všech kladných hlasů zjistí, která z navrhovaných variant bude vyhovovat většině z nich. Záporný hlas jim pomůže určit, která z nabízených restaurací je nejméně oblíbená, a mohli si tak lépe vyjít vstříc.