Janečkova metoda (D21)

Janečkova metoda (D21)

Díky moderní Janečkově hlasovací metodě (D21) nacházíme řešení, na kterém se nejvíce lidí shodne.

Proč Janečkova metoda (D21)?

Janečkova metoda (D21) je moderní hlasovací a volební nástroj, díky kterému je jakékoliv skupinové rozhodování efektivnější. Umožňuje využít více hlasů a v určitých případech obsahuje také hlas minusový. Díky větší paletě hlasů můžeme přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v jakémkoli hlasování či volbě takové shody, která odráží zájem většiny voličů.

Jak metoda funguje?

Základním předpokladem Janečkovy metody (D21) je, že každý volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení minusového hlasu je nutné rozdat alespoň dva plusové. Počet plusových a minusových hlasů se může měnit podle konkrétní volební situace. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik a společenský reformátor Karel Janeček.

Více o algoritmu (AJ) >

Díky efektu více hlasů vítězí v Janečkově metodě (D21) taková možnost, na které se svými hlasy shodne co nejvíce voličů a hlasujících. Minusový hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází i k oslabení populismu a extremismu, a v důsledku toho je společnost méně rozdělená. Právě v tom je Janečkova metoda (D21) unikátní oproti tradičním volebním systémům.

Vývoj Janečkovy metody (D21)

Globálně se tato metoda zkoumá a uvádí v praxi od roku 2014. Sledujeme dva základní cíle: inovace jednokolových volebních systémů a vývoj interaktivní digitální platformy, která umožňuje bezpečně hlasovat a analyzovat výsledky v reálném čase. Principy Janečkovy hlasovací metody (D21) byly konzultovány s univerzitami v Cambridge a Stanfordu a v Česku například s Masarykovou Univerzitou.

Voličské chování v tomto systému bylo testováno již ve čtyřech terénních průzkumech. Janečkova metoda (D21) se již úspěšně používá v Evropě, Americe, Asii
a Africe, a to především v participativních projektech škol, měst a obcí.
O zkušenostech s používáním metody v naší indické pobočce se dočtete ZDE.

Janečkova metoda (D21) je inovativní a využitelná pro hlasování, může však fungovat také jako plnohodnotný volební systém. Dosavadní výzkumy naznačují, že její zavedení v politice by mohlo podpořit zájem občanů o politické dění a zvýšit voličskou účast. Účinky Janečkovy metody (D21) na volební chování a předvolební kampaně jsou momentálně předmětem našeho zkoumání.

Karel Janeček: Democracy 2.1 (AJ) >

Hlasovací metoda pro všechny

Využití v politice