Janečkova metoda

Janečkova metoda (dříve Demokracie 21)

Díky moderní Janečkově hlasovací metodě nacházíme řešení, na kterém se nejvíce lidí shodne.

Co naše metoda umí?

Janečkova metoda (také známá jako Demokracie 21) je moderní hlasovací a volební nástroj, díky němuž je jakékoliv skupinové rozhodování efektivnější. Umožňuje použít více hlasů a v určitých případech obsahuje také hlas negativní. Díky větší paletě hlasů můžeme přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v jakémkoli hlasování či volbě takové shody, která odráží zájem většiny voličů.

Jak to funguje?

Základním předpokladem Janečkovy metody je, že volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny, pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení záporného hlasu je nutné rozdat alespoň dva kladné. Počet kladných a záporných hlasů se v tomto systému může měnit podle konkrétní volební situace. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik a společenský reformátor Karel Janeček.

Více o algoritmu (AJ) >

Díky efektu více hlasů vítězí v Janečkově metodě taková možnost, na které se svými hlasy shodne co nejvíce voličů či hlasujících. Záporný hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází i k oslabení populismu a extremismu, a v důsledku toho je společnost méně rozdělená. Právě v tom je Janečkova metoda unikátní oproti tradičním volebním systémům.

Vývoj metody

Globálně se tato metoda zkoumá a uvádí v praxi od roku 2014. Sledujeme dva základní cíle: inovace jednokolových volebních systémů a vývoj interaktivní digitální platformy, která umožňuje bezpečně hlasovat a analyzovat výsledky v reálném čase. Principy Janečkovy hlasovací metody byly konzultovány s univerzitami v Cambridge a Stanfordu a v Česku mj. s Masarykovou univerzitou.

Voličské chování v tomto systému bylo testováno již ve čtyřech terénních průzkumech. Janečkova metoda se již úspěšně používá v Evropě, Americe, Asii a Africe, a to především v participativních projektech škol, měst a obcí. O zkušenostech z používání naší metody v Indii se dočtete zde.

Janečkova metoda je inovativní a využitelná pro hlasování, může však fungovat také jako plnohodnotný volební systém. Dosavadní výzkumy naznačují, že zavedení Janečkovy metody v politice by mohlo podpořit zájem občanů o politiku a zvýšit voličskou účast. Účinky Janečkovy metody na volební chování a předvolební kampaně jsou momentálně předmětem našeho zkoumání.

Hlasovací metoda pro všechny

Využití v politice