Demokracie 21

Demokracie 21

Díky moderní hlasovací metodě Demokracie 21 nacházíme řešení, na kterém se nejvíce lidí shodne.

Co naše metoda umí?

Demokracie 21 je moderní hlasovací a volební metoda, díky níž je jakékoliv skupinové rozhodování efektivnější. Umožňuje použít více hlasů a v určitých případech obsahuje také hlas negativní. Díky větší paletě hlasů můžeme přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v jakémkoli hlasování či volbě takové shody, která odráží zájem většiny voličů.

Jak to funguje?

Základním předpokladem Demokracie 21 je, že volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny, pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení záporného hlasu je nutné rozdat alespoň dva kladné. Počet kladných a záporných hlasů se v tomto systému může měnit podle konkrétní volební situace. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik a společenský reformátor Karel Janeček.

Více o algoritmu (AJ) >

Díky efektu více hlasů vítězí v Demokracii 21 taková možnost, na které se svými hlasy shodne co nejvíce voličů či hlasujících. Záporný hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází i k oslabení populismu a extremismu, a v důsledku toho je společnost méně rozdělená. Právě v tom je Demokracie 21 unikátní oproti tradičním volebním systémům.

Vývoj metody

Globálně se tato metoda zkoumá a uvádí v praxi od roku 2014. Sledujeme dva základní cíle: inovace jednokolových volebních systémů a vývoj interaktivní digitální platformy, která umožňuje bezpečně hlasovat a analyzovat výsledky v reálném čase. Principy hlasovacího systému Demokracie 21 byly konzultovány s univerzitami v Cambridge a Stanfordu a v Česku mj. s Masarykovou univerzitou.

Voličské chování v tomto systému bylo testováno již ve čtyřech terénních průzkumech. Metoda Demokracie 21 se již úspěšně používá v Evropě, Americe, Asii a Africe, a to především v participativních projektech škol, měst a obcí. O zkušenostech z používání naší metody v Indii se dočtete zde.

Demokracie 21 je inovativní hlasovací metoda, která však může fungovat také jako plnohodnotný volební systém. Dosavadní výzkumy naznačují, že zavedení Demokracie 21 v politice by mohlo podpořit zájem občanů o politiku a zvýšit voličskou účast. Účinky Demokracie 21 na volební chování a předvolební kampaně jsou momentálně předmětem našeho zkoumání.

Hlasovací metoda Demokracie 21

Volební systém Demokracie 21