O IFD21

Institute for Democracy 21

Věříme, že pomocí inovace volebních systémů navrátíme důvěru v demokracii.

Jsme sociální inovátoři, kteří díky alternativnímu hlasovacímu systému oživují demokracii všude tam, kde v ni lidé přestali věřit a cítí, že na věci kolem sebe nemají vliv. Jsme totiž přesvědčení, že když vynaleznete něco skvělého, nenecháte si to jen pro sebe, a to zejména pokud můžete pomocí technologického pokroku zastavit rozdělování společnosti anebo přímo přispět k její větší soudržnosti.

Institute for Democracy 21 je ústav s právní formou neziskové organizace, který byl založen v roce 2016 s posláním seznámit veřejnost v České republice i zahraničí s univerzálním hlasovacím systémem Janečkovo metodou. Tento hlasovací systém, založený na principu, kdy má jeden hlasující k dispozici více hlasů, vymyslel vizionář a sociální reformátor Karel Janeček v roce 2012. V našich řadách jsou zastoupení matematičky a matematici, novinářky i novináři, politoložky a politologové, odbornice a odborníci na komunikaci, psycholožky, psychologové a další vědkyně a vědci.

Naším cílem je vysvětlit veřejnosti přednosti Janečkovy metody a ve spolupráci s dalšími aktéry jej začlenit do užívání v běžném životě i na globální úrovni. Věříme, že Janečkova metoda má nesmírný potenciál jak v procesu navracení důvěry lidí v demokracii, tak při zvyšování zájmu a chuti podílet se na veřejném rozhodování.

Chceme se stát hybateli celospolečenské změny ve formě jejího posunu k pozitivní demokratické společnosti. Rok 2017 byl prvním rokem naší činnosti a soustředili jsme se zejména na svůj pilotní projekt Prezident 21. Šlo o volební hru, během níž si mohli účastníci vyzkoušet, jak by Janečkova metoda fungovala v praxi. Hru si vyzkoušelo přes 300 000 lidí, což je třikrát více, než hlasujících v participačním rozpočtování v New Yorku, kde se naší metodou hlasuje pod záštitou společnosti D21.

Během prvního roku své existence se Institut osamostatnil od firmy D21 a zahájil vlastní výzkumnou činnost, na níž se podílí tým složený z odborníků z celého světa. Podařilo se také formálně ukotvit naši pobočku v Indii a v neposlední řadě úspěšně dokončit projekt Prezident 21, o jehož replikaci již projevují zájem sousední státy. Naše ambice tím však zdaleka nekončí.

Přečtěte si více o členech našeho týmu >
Výroční zpráva 2017 (PDF) >