Řešení pro školy

Participace ve školách

Zapojte žáky a studenty do rozhodování o věcech, které se jich týkají

Pébéčko z ang. participatory budgeting (PB) je participativní rozpočet pro základní a střední školy. Zapojte žáky a studenty do procesu rozhodování o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku přicházejí se svými vlastními nápady a navrhují projekty, jak zlepšit prostředí ve škole a efektivně rozdělit přidělenou část rozpočtu.

Z Pébéčka benefitují

Žáci
a studenti

Rozvíjejí své komunikační
a prezentační dovednosti.

Pochopí, že má smysl měnit své okolí k lepšímu, vytvářet si vlastní názory
a kriticky uvažovat.

Objevují, jak fungují základy demokratické společnosti

Učitelé

Získají nový úhel pohledu na potřeby, myšlení, priority
a přání svých žáků
a studentů.

Zlepší atmosféru ve třídách a celé škole.

Podporují žáky
a studenty při rozvíjení školní komunity.

Škola

Posílí důvěru žáků
a studentů ve vedení školy.

Podporuje otevřenou komunikaci s rodiči žáků a studentů.

Získá cenná data pro svá další rozhodnutí
a rozvoj.

Proč jít do toho s námi

Realizace v ZŠ Hroznová, Brno

„Pébéčko přineslo do školy nový styl. Umožnilo dětem poznat projektový způsob práce: naučily se prezentovat návrh před spolužáky, poznaly elektronickou formu hlasování a byly vtaženy do konečného rozhodování ve škole.”

Mgr. Petra Franková, koordinátorka participace

Potřebujete více informací o Pébéčku?