Mezinárodní symposium

Mezinárodní symposium
Demokracie v 21. století: Výzvy a nové horizonty

„Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností.“

- Tomáš Garrigue Masaryk

Zdá se, že vyspělé demokratické země jsou ztělesněním bezprecedentního pokroku, svobody a blahobytu. Jejich občané se dožívají vyššího věku, jsou zdravější, vzdělanější a mnohem méně je sužuje chudoba a násilí. Neměli bychom to nicméně brát jako samozřejmost.

V poslední letech zaznamenaly mnohé demokracie zvyšující se nedůvěru veřejnosti vůči své politické reprezentaci, narůstání společenské polarizace a posilování vlivu ideologických okrajů politického spektra. Tyto a další jevy si zasluhují naši pozornost a pečlivé posouzení, nechceme-li ztratit to, co jsme museli v minulosti vydobývat a je nám drahé.

Z toho důvodu spojili síly místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jan Horník a matematik a zakladatel Institutu H21 Karel Janeček, aby zorganizovali mezinárodní symposium Demokracie v 21. století: Výzvy a nové horizonty. Symposium se koná pod záštitou senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Posláním symposia je přizvat politiky, akademiky, novináře a další osobnosti veřejného života z České republiky a zahraničí a podpořit konstruktivní diskuzi o současných trendech v moderních demokraciích a hrozbách, jimž svobodné společnosti čelí a budou čelit. Jedná se o multidisciplinární setkání odborníků na filozofii demokracie, politologii, inovativní volební systémy a roli technologií ve společnosti.

Mezinárodní experti představí paletu perspektiv a myšlenek, aby pomohli vypořádat se s palčivými výzvami demokracie v 21. století.

Program

Program symposia bude doplněn v následujících dnech.

Řečníci

Detailní představení řečníků proběhne v následujících dnech.

Dr. Janeček je zakladatelem Institutu H21 a autorem inovativního volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho–Mellonových. Je zakladatelem společnosti RSJ, která je největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Momentálně se věnuje podpoře demokracie a aktivitám proti korupci.

Dr. Karel Janeček

Institute H21

Profesor Barile se především zabývá digitálními inovacemi, politickou komunikací a konzumními kulturami ve společnosti. Publikoval bezpočet knih, odborných článků a esejí jak v Itálii, tak v zahraničí. Momentálně zkoumá vztah mezi kulturou, mocí a vzrůstajícím vlivu médií.

Prof. Nello Barile

Univerzita v Miláně

Profesor Chappell obdržel PhD v ekonomii na Yaleově univerzitě. Ve svém výzkumu se zabývá měnovou politiku, ekonomika veřejné volby a politika tvorby makroekonomické politiky. Zároveň publikoval nespočet akademických článků a zabýval se logikou hlasování a prognózou voleb.

Prof. Henry W. Chappell

Univerzita v Jižní Karolíně

Peter Emerson je zakladatelem Institutu de Borda, k jehož založení se rozhodl po té, co byl svědkem eskalujících konfliktů v Severním Irsku a bývalé Jugoslávii. Cílem Institutu de Borda je podpoře inkluzivních volebních procesů o sociálních otázkách. Emerson je též autorem knihy „Většinové hlasování jakožto katalyzátor populismu“.

Peter Emerson

Institut de Borda

Professor Deneen je přední politolog a filozof působící na Univerzitě v Notre Dame v Indianě. Před tím také učil na univerzitách v Princetonu a Georgetownu. Je autorem mnoha odborných článků a několika monografií o demokracii jako například „Napravování demokracie v Americe“ či „Proč liberalismus neuspěl“.

Prof. Patrick Deneen

Univerzita v Notre Dame

Profesor Nurmi strávil svou kariéru převážně na Univerzitě v Turku, ale učil také na Univerzitě Johnse Hopkinse a Univerzitě v Minnesotě. Publikoval přes 200 odborných článků a je autorem 13 knih. Nurmi je světovým expertem na volební systémy a teorii sociální volby.

Prof. Hannu Nurmi

Univerzita v Turku

Událost

Symposium Demokracie v 21. století: Výzvy a nové horizonty se uskuteční v prostorách Jednacího sálu Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci. Příchod na symposium je z Valdštejnské ulice přes recepci „A“ nejpozději v 8:48 hodin.

Vstup pouze s pozvánkou po RSVP.

Pro vstup do Senátu je potřeba mít s sebou průkaz totožnosti (OP, ŘP, pas).

Ubytování
Možnost ubytování se slevou v hotelu Hoffmeister a v penzionu Atelier12. Pro více informací nás kontaktujte.

Parkování
Pro informace o možnostech parkování zdarma nás kontaktujte.

Kontakt

S případnými dotazy a pro potvrzení účasti se obracejte na MSc. Lenku Kynclovou, lenka.kynclova@ih21.org.

Událost je určená pro uzavřenou společnost a účast je možná pouze na základě pozvání. Pokud byste se chtěli zúčastnit, prosím pošlete žádost na výše zmíněný kontakt a my ji zvážíme.