International Projects

Ira Bliatka

Přidala jsem se do týmu Institutu v září 2017, abych se zapojila do vytváření agendy mezinárodních výzkumů na téma participace a digitální demokracie, řízení výzkumných projektů a rozvoje partnerství v oblasti strategických průzkumů. Vystudovala jsem Political Science na Aristotle University a obor Politika, bezpečnost a integrace na University College London. Svůj doktorát z Mezinárodní politiky se specializací na migrační politiku EU jsem získala na Aberystwyth University. Vyučovala jsem semináře o mezinárodních vztazích, politických teoriích a politických systémech v Evropě. Dříve jsem pracovala i na různých projektech průzkumu trhu a v některých agenturách EU, například ve Frontexu. Mou vášní jsou základní lidská práva a genderová rovnost. Miluji hudbu, čtení a dlouhé procházky po městě.