Senior Researcher & Data Analyst

Jana Zatloukalová

Do Institutu jsem nastoupila v létě roku 2019, abych zkoumala volební metodu, analyzovala a vizualizovala data. Několik let jsem pracovala jako expertka evropského oddělení Kanceláře Senátu Parlamentu ČR. Pro senátory jsem připravovala analýzy pro rozhodování o otázkách subsidiarity u vybraných sektorových politik a podklady pro jednání v zahraničí. Doktorské i magisterské studium jsem absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studií jsem zkoumala konzultační procesy Evropské komise, zapojení dotčených aktérů do tvorby politiky, účast na politickém rozhodování a transparentnost evropských rozhodovacích procesů. Bakalářský program politologie a evropských studií jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během něj jsem strávila rok studia na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii. Věřím na masarykovskou drobnou práci, v malých věcech hledám to velké. Ráda trávím čas s rodinou v přírodě, pozoruji svět svých dětí a věnuji se aikidu a józe.