Project Manager

Ondřej Koutský

V čele Institute for Democracy 21 jsem stál od samého začátku jeho existence. Vedl jsem tým lidí, s nimiž šíříme alternativní volební a hlasovací systémy a podporujeme konsensuálnost v politice. V srpnu 2018 jsem rezignoval ze své pozice a byl jsem vystřídán Karlem Janečkem. Nadále pokračuji v organizaci jako projekt manažer. Jsem původním povoláním novinář. V minulosti jsem pracoval pro Českou televizi a v zahraničním zpravodajství televizní stanice Nova, kde jsem pokrýval široké spektrum témat: vnitrostátní politiku, světové události, kulturu a vědu. Mám zkušenosti s organizováním crowdfundingových kampaní - pro divadlo Jatka 78 v pražských Holešovicích a mezinárodní festival světla Signal. Jsem ženatý a mám dvě krásné dcery. Zajímám se o problematiku sociální spravedlnosti, jsem celoživotním skautem a v minulosti jsem vedl vodácký turistický oddíl.