Youth 21

Youth 21

Youth 21 je experimentální výzkumná studie vedená s předvoliči ve věku 15 až 18 let. Empiricky zkoumá vliv volebních systémů s jedním hlasem a s více hlasy na voličské chování a výsledky voleb.

8

měst

12

škol

352

žáků

Výzkum zjišťoval povědomí mládeže o kandidátech v prezidentské volbě 2018, o demokratických procesech a demokracii v České republice. Sběr výzkumného materiálu probíhal dva měsíce před volbami v 8 českých městech a zúčastnilo se ho 352 žáků z 12 různých škol, 6 gymnázií a 6 učilišť.

Experiment byl rozdělen do dvou částí. V každé z nich byli účastníci vyzváni k hlasování pro jednoho z 9 oficiálních kandidátů na prezidenta - nejprve pouze s jedním hlasem a následně s více hlasy. Pro účely výzkumu byl počet všech hlasů dohromady limitován na tři a účastníci se mohli sami rozhodnout, kolik udělí kladných a záporných hlasů. Hlasování se opakovalo s rozestupem dvou dní, během kterých účastníci dostali souhrnné informace o kandidátech, mj. pracovali se stránkou Prezident 21, speciálním YouTube kanálem a instagramovým účtem.

Studie ukázala, že pokud měli žáci sami rozhodnout, kolik využijí negativních hlasů, v naprosté většině použili pouze jeden a ostatní dva kladné. 91 % žáků využilo jeden záporný hlas jak v první, tak v druhé fázi výzkumu. Nejčastější spontánně udělená kombinace hlasů byla dva kladné a jeden záporný hlas. Studie potvrdila hypotézu, že užití různých volebních systémů mění chování voliče, stejně tak jako řízená distribuce informací. Výsledky zároveň dokládají, že volební systém s více hlasy je i pro předvoliče srozumitelný, jednoduchý a intuitivní.